2020, SEIBUNDO SHINKOSHA

誠文堂新光社/デザインノート91

誠文堂新光社発行の
『デザインノート91』に掲載されました。

SEIBUNDO SHINKOSHA/Design note

Published by SEIBUNDO SHINKOSHA
It was published in “Design note 91”.